Polityka

EKF 2023: Przygotowanie polskiego sektora finansowego na następną dekadę

Kongres Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, którego tematem przewodnim jest „Wiarygodność w czasach kryzysu zaufania”, otworzył 5 czerwca swoją XIII edycję. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, powiedział w swoim wystąpieniu, że EKF to „praktycznie całoroczny think thank, który nigdy nie zasypia”.

Europejski Kongres Finansowy, który odbywa się w Polsce, to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów. W trakcie kongresu uczestnicy będą dyskutować o aktualnych i przyszłych wyzwaniach dla sektora finansowego, jego przyszłości oraz możliwych zagrożeniach. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Myśli Strategicznych, natomiast partnerem głównym – PKO Bank Polski, a partnerem honorowym – Polski Fundusz Rozwoju.

Sopocki kongres jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy. Premier Bielecki wyliczył, że do jego programu pracowało 51 członków Rady Programowej, wśród których znaleźli się szefowie dużych firm finansowych i przedstawiciele regulatorów. Ponadto 500 ekspertów pro bono udzielało wsparcia merytorycznego, dzięki czemu powstało 30 rekomendacji rozwiązań gospodarczych oraz publikacje na ten temat.

Raport „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, opracowany na podstawie opinii 36 ekspertów, wskazuje, że w 2023 r. oczekiwane jest niskie tempo wzrostu PKB (0,8 proc. r/r), następnie jednak tempo to ma się zwiększyć o 3,5 proc. r/r w latach następnych.

„Wojna w Ukrainie trwa nadal i wiemy już, że stanowi ona przełomowy moment w historii całego kontynentu europejskiego. Tym bardziej takie wydarzenia, jak to (EKF) są potrzebne, zwłaszcza w tak strategicznym miejscu, jak Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” – powiedział Joschka Fischer.

„Nie można nie doceniać wagi EKF, jako głosu sektora finansowego wszystkich >>nowych<< państw członkowskich UE, który z każdym rokiem będzie coraz lepiej słyszalny. Ten głos plus geopolityczne skutki wojny w Ukrainie zdefiniują przyszłość całej Europy na wiele kolejnych dekad” – podkreśli Joschka Fischer.

Joschka Fischer, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej EKF 2023, wyraził swoją radość z inauguracji Kongresu, wskazując, że wkrótce ujrzymy zmiany w gospodarce i polityce Europy, wywołane przez ten konflikt i ostateczne zwycięstwo Ukrainy.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, gospodarz miasta kongresu, w otwarciu EKF podkreślił zasługi organizatorów kongresu w zaangażowaniu młodych ludzi do udziału w Akademii EKF. Akademia jest projektem skupiającym uzdolnionych studentów i absolwentów z Polski i z zagranicy, a jej nowym przedsięwzięciem jest forum mające na celu rozpoczęcie dialogu między obecnymi i przyszłymi decydentami oraz ekspertami.

Rada Programowa EKF 2023 dostrzegła potencjał w inicjatywie Akademii i wyraziła swoje poparcie dla tego projektu, który zdaniem Fischera, może wpłynąć na zmiany w Europie.

Organizatorzy EKF zachęcają młodych ludzi do wzięcia udziału w Akademii, aby wyrazić swoje odczucia i przekazywać swoje pomysły na zmiany w regionie.

Joschka Fischer i Rada Programowa EKF 2023 wspierają inicjatywę Akademii i zachęcają młodych ludzi do wzięcia udziału w niej, aby wyrazić swoje opinie i przedstawić własne pomysły na zmiany w Europie.

„Mam okazję po raz pierwszy gościć na kongresie, ale wiem o jego tradycjach, o jego dorobku oraz o jego wartości dla sektora gospodarczego – mówił minister Buda. Podkreślił, że obecnie mamy czas zupełnie wyjątkowy. – Od momentu Covid-19 w zasadzie nie ma prognoz dłuższych niż 6-12 miesięcy. Jeśli się pojawiają, to zazwyczaj się radykalnie nie materializują. Ciężko planować dziś scenariusz z pewnym wyprzedzeniem, nawet w perspektywie średnioterminowej” – zwrócił uwagę Waldemar Buda.

„Dzisiaj bardzo istotna jest zdolność państwa i całej administracji, jak również ekonomistów, ekspertów, do zmiany koncepcji, do zmiany myślenia, kiedy dochodzi do tak dynamicznej sytuacji” – zaznaczył minister rozwoju. Przyznał, że 2023 rok jest trudnym rokiem z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, chociaż Polska nie ma gorszych wyników w porównaniu z innymi krajami – jeśli chodzi o I kw. 2023 r. to względem IV kw. 2022 to spośród krajów OECD mamy największy wzrost PKB (choć rok do roku jest to spadek o 0,2 proc).

„Buduje to pewien optymizm” – stwierdził minister rozwoju.

„EKF to autentyczne forum wymiany myśli i konfrontacji poglądów. Wielka wartość tego forum wynika z merytorycznego poziomu dyskusji i wzajemnego szacunku wszystkich uczestników tej debaty. Taki dialog ma wielką wartość z punktu widzenia polskiego sektora finansowego – ocenił prezes Jastrzębski. Dodał, że jedną z kluczowych ról nadzoru finansowego jest stanie na straży bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora finansowego, którego suma aktywów wynosi 3,7 biliona zł. – Zdrowy i bezpieczny sektor finansowy jest niezbędny dla funkcjonowania polskiej gospodarki i jego siła kapitałowa jest w dużej mierze wynikiem działań KNF” – wskazał Jacek Jastrzębski.

„Ostatni rok jest tego dobrym przykładem. Jest też dobrym prognostykiem na przyszłość” – zaznaczył.

„W dniu 25 kwietnia na posiedzeniu Rady Programowej EKF postanowiliśmy corocznie przyznawać tytuł najlepszego wizjonera roku. Chodzi o osobę, która wiele lat wcześniej trafnie przewidziała to, co się dzieje dzisiaj. Na wniosek pana przewodniczącego Jana Krzysztofa Bieleckiego taki tytuł przyznaliśmy profesorowi Charlesowi Goodhartowi, emerytowanemu profesorowi London School of Economics” – powiedział prof. Leszek Pawłowicz, wiceprezes Centrum Myśli Strategicznych, koordynator EKF.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii. Według jego opinii, istotne jest umiejętne podejmowanie działań nieplanowanych, które wynikają z polityki reakcyjnej na ogólny poziom sytuacji. Najważniejszym problemem, który wskazał minister Buda, była inflacja. Zaznaczył jednak, że trzeci miesiąc pokazuje, że jesteśmy w trendzie spadkowym.

Wystąpieniem poprzedziła go Jacek Jastrzębski, prezes Komisji Nadzoru Finansowego. Zaznaczył on, że instytucje publiczne wciąż znajdują wśród instytucji finansowych solidnych i wiarygodnych partnerów.

Podczas ceremonii otwarcia XIII edycji EKF, przyznano Nagrodę Wizjonera Roku. Jan Krzysztof Bielecki, laureat wyróżnienia, jest autorytetem dla wielu pokoleń ekspertów związanych z branżą finansową. Jest on inspiracją dla nowatorskich rozwiązań wyjaśniających fundamentalne zagadnienia związane z wyzwaniami demograficznymi, starzeniem się społeczeństw, nierównościami społecznymi i innymi problemami.

„Z najnowszej książki profesora Goodharta dowiadujemy się zaś, że cokolwiek przyniesie przyszłość, także w kontekście rozstrzygnięcia wojny w Ukrainie, w niczym nie będzie przypominać przeszłości” – wskazał premier Bielecki.

Demografia to pojęcie niezwykle istotne w badaniach prof. Goodharta. To właśnie ona pomoże zrozumieć, w jakim kierunku będą zmierzać gospodarki, zarówno te największe, jak amerykańska i chińska, jak i te mniejsze, w następnych dekadach.

„Uważam, że zwiększony współczynnik obciążenia demograficznego, czyli stały wzrost liczby osób starszych w stosunku do młodych, wywrze znaczną presję na finanse sektora publicznego” – stwierdził prof. Goodhart, który zdalnie połączył się z uczestnikami EKF. Według niego Istnieją tylko trzy możliwe rozwiązania tego problemu, z których żadne nie jest pozbawiona kosztów i ryzyka. Pierwszą alternatywą jest zmniejszenie wydatków przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb i utrzymanie wysokiego standardu życia osób starszych poprzez znaczne podniesienie wieku emerytalnego lub wyraźnie obniżenie emerytur. Drugą – podniesienie podatków, aby znaleźć źródła finansowania świadczeń dla osób w wieku emerytalnym. Trzecim rozwiązaniem jest ciągłe zadłużanie się państw, co jednak może generować poważne, negatywne skutki ekonomiczne, np. w postaci stagflacji.

Profesor Goodhart uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie racjonalnych i przemyślanych podatków, które nie ograniczą wzrostu gospodarczego. Jako przykład wymienia podatek węglowy oraz podatek gruntowy, który miałby obciążać najbogatsze osoby i korporacje. Uważa, że jest to sposób na pobudzenie wzrostu gospodarczego bez obciążania klasy średniej.

Kolejnym sposobem, o którym wspomina Prof. Goodhart, jest zwiększanie wydatków publicznych w sektorach, które są kluczowe dla wzrostu gospodarczego. Przywołuje przykład inwestycji w edukację, transport oraz opiekę zdrowotną. Uważa, że tego rodzaju działania pozwolą na wsparcie gospodarki i zwiększenie jej potencjału.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Rybnik

About Author

Może Ci się także spodobać

Polityka

Polska zorganizuje we wrześniu 2023 r. największe europejskie zawody branżowe dla młodych fachowców

8. edycja EuroSkills, która pierwotnie miała odbyć się we wrześniu 2023 r. w Sankt Petersburgu w Rosji, decyzją Stowarzyszenia WorldSkills
Polityka

MS: Ruszyło Centrum Edukacji Prawnej w Raciborzu (komunikat)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości informuje: Z inicjatywy wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu powstało Centrum
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ