Biznes

DIGITREE GROUP SA (4/2023) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania oraz umowy kredytu dewizowego

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 15/2020 z dnia 11.05.2020 r., nr 13/2021 z dnia 11.05.2021 r. oraz nr 07/2022 z dnia 14.02.2022 r. Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13.02.2023 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (3/2023) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2020 z dnia 01.07.2020 r., nr 16/2021 z dnia 11.06.2021 r. oraz nr 08/2022 z dnia 14.02.2022 r. Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 08.02.2023 r. spółka zależna od Emitenta, tj. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („INIS”) […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (28/2022) Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r., Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.09.2022 r., w ramach realizacji etapu Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników („Program”) spółki zależnej pod firmą Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”), […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (26/2022) Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22.08.2022 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. Skonsolidowane szacunkowe wyniki Emitenta w pierwszym półroczu 2022 roku wobec pierwszego półrocza 2021 roku: […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (20/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (22/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.06.2022 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (17/2022) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Rybniku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 17.05.2022 r. informuje, iż Emitent zawarł dniu w 17.05.2022 r. umowę inwestycyjną („Umowa”), której stronami są: Digitree Group S.A., White Morecra Limited oraz OPOKA Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (razem „Właściciele Adepto”) oraz spółka zależną od […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (16/2022) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Rybniku informuje, iż w dniu 17.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej („Umowa”). Umowa ma zostać zawarta pomiędzy następującymi stronami: Digitree Group S.A., White Morecra Limited oraz OPOKA Q Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (razem „Właściciele Adepto”) […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (14/2022) Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku.

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.04.2022 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej okresie kształtowały się następująco: […]

Biznes

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ