Biznes

PGE wybuduje blok gazowo-parowy w Rybniku

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji z 2022 roku. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych o średniorocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 2000 kWh. „Inwestycja PGE w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem gazowo-parowym w Polsce i jednym […]

Polityka

Prawo.pl: więźniom łatwiej będzie uzyskać dozór elektroniczny

Według Prawo.pl, zgodnie z nowymi przepisami o możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) będzie mogła decydować także, poza sądem penitencjarnym, komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. Tu również warunkiem jest brak recydywy. Prawo.pl przypomina, że obecnie sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru […]

Kultura

Niecodzienni bohaterowie o czytelnictwie. Wieczór Przyjaciół Fundacji Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania od czterech lat działa na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa w Polsce. Wieczór przyjaciół Fundacji był spotkaniem zaskakująco różnorodnym. Spotkali się nauczyciele i bibliotekarze, samorządowcy i biznes, reprezentanci instytucji ministerialnych, wielkich mediów i agencji reklamowych, pisarze, ilustratorzy, wydawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Gości powitał Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, podkreślając, że czytanie nie […]

Polityka

KE: 118 samorządów, w tym 28 z Polski, dołącza do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Jako że częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych wzrasta, istnieje potrzeba przyspieszenia rozwiązań budujących odporność na zmiany klimatu. Stąd cel unijnej inicjatywy, jakim jest wsparcie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu. Chodzi o pomoc w zrozumieniu i przygotowaniu się na zagrożenia, a także zarządzaniu nimi. […]

Zdrowie

E-uzależnienie tak jak każdy inny nałóg

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w 11 miastach Polski realizuje pilotażowy program pomocy dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na stronach NFZ czytamy, że oferowana terapia wyjścia z e-uzależnień składa się m.in. z porady […]

Polityka

Impact’22: samorządy pomagają uchodźcom, ale aby działać skuteczniej, potrzebują rozwiązań systemowych

O różnicach w rozwiązywaniu problemów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy i koordynacji działań pomocowym w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych oraz asymilacji na polskim rynku pracy, w systemie edukacji i zdrowia – dyskutowali na kongresie IMPACT’22 samorządowcy w trakcie debaty „Jak polskie miasta i regiony pomagają humanitarnie”. Największy napływ uchodźców zarejestrowały duże miasta. Od […]

Biznes

Eksperci: biologia molekularna wychodzi z laboratorium

Założenia programu pt. „Molecules to Ecosystems” zaprezentowano na konferencji prasowej online. Mają one pomóc w lepszym poznawaniu najpilniejszych globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska, narastająca oporność mikroorganizmów na antybiotyki, bezpieczeństwo żywnościowe czy pojawianie się nowych patogenów, takich jak SARS-CoV-2, czy też zaburzeń psychicznych. Już czas, żebyśmy wyszli z laboratorium i prowadzili […]

Biznes

Wystawa w Ostrowcu Świętokrzyskim upamiętnia cukrowników walczących o wolną Polskę

Właściciele cukrowni, kadra zarządzająca, inżynierowie i zwykli robotnicy walczyli i ginęli w powstaniach i na frontach I i II wojny światowej czy wojny polsko-bolszewickiej, fundowali sprzęt bojowy dla polskiej armii, organizowali szpitale polowe i szwalnie, w których szyto mundury, działali w konspiracji i byli mordowani w obozach koncentracyjnych, oflagach i sowieckich łagrach. Nieśli też pomoc […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ