Biznes

M.W. TRADE SA (38/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade S.A. (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową dwuletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Krzysztofa Piontka, Pana […]

Biznes

M.W. TRADE SA (23/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Krzysztofa Florczaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od 14 kwietnia 2022 r. (tj. ze skutkiem począwszy od dnia, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje powołanie nowej Rady Nadzorczej […]

Biznes

M.W. TRADE SA (22/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Miałkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od 14 kwietnia 2022 r. (tj. ze skutkiem począwszy od dnia, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje powołanie nowej Rady Nadzorczej […]

Biznes

M.W. TRADE SA (21/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Stanisława Wlazło z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od 14 kwietnia 2022 r. (tj. ze skutkiem począwszy od dnia, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje powołanie nowej Rady Nadzorczej […]

Biznes

M.W. TRADE SA (20/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Frąckiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od 14 kwietnia 2022 r. (tj. ze skutkiem począwszy od dnia, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje powołanie nowej Rady Nadzorczej […]

Biznes

M.W. TRADE SA (19/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jakuba Malskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem począwszy od 14 kwietnia 2022 r. (tj. ze skutkiem począwszy od dnia, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje powołanie nowej Rady Nadzorczej […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ