Biznes

ŚNIEŻKA SA (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Śnieżki nowej kadencji: * Pan Piotr Kaczmarek, * Pani Ewa Hałucha, * Pan Dariusz Orłowski, * Pan Zbigniew Łapiński, Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej: * Pan Jerzy Pater, […]

Biznes

ŚNIEŻKA SA (10/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Rafała Mikruta zgłoszenie kandydatury obecnego Członka Rady Nadzorczej Śnieżki Pana Zbigniewa Łapińskiego – na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki nowej kadencji. Kandydatura […]

Biznes

ŚNIEŻKA SA (9/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Jerzego Pater zgłoszenie kandydatury obecnego Członka Rady Nadzorczej Śnieżki Pana Dariusza Orłowskiego — na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki nowej kadencji. Kandydatura […]

Biznes

ŚNIEŻKA SA (8/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Piotra Mikruta zgłoszenie kandydatury Pani Ewy Hałucha na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona do rozpatrzenia […]

Biznes

ŚNIEŻKA SA (7/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ