Biznes

GRUPA KĘTY SA (15/2022) Decyzja zarządu spółki Aluprof S.A. o akceptacji warunków umowy kredytu inwestycyjnego oraz zgoda Rady Nadzorczej na jej zawarcie

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. zarząd Aluprof S.A. (spółka zależna od Emitenta) podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego (dalej: Umowa) do łącznej, maksymalnej kwoty 150 mln zł, której stroną oprócz Aluprof […]

Biznes

GRUPA KĘTY SA (14/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że dnia 17 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Włoszek na członka Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi oświadczeniami zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 11 […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ