Biznes

SYGNITY SA (23/2022) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Błażeja Dowgielskiego, pełniącego w dniu zawarcia transakcji funkcję Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania […]

Biznes

SYGNITY SA (22/2022) Aktualizacja informacji nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez ten podmiot w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”). W związku z powyższym oraz […]

Biznes

SYGNITY SA (20/2022) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Rafała Wnorowskiego, Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania w dniu 6 maja 2022 roku […]

Biznes

SYGNITY SA (19/2022) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Raimondo Eggink, Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania w dniu 5 maja 2022 roku […]

Biznes

SYGNITY SA (14/2022) Informacja o warunkowej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Zdunka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sygnity ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ