Biznes

NEWAG SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01.06.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych, tj. mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku […]

Biznes

NEWAG SA (13/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Piotra Palenika na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 01.06.2022 („ZWZ”), zgłoszona przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. […]

Biznes

NEWAG SA (12/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła kandydatura Pani Katarzyny Polak na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 01.06.2022 („ZWZ”), zgłoszona przez akcjonariusza FIP […]

Biznes

NEWAG SA (11/2022) Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 01.06.2022 („ZWZ”), zgłoszone przez akcjonariusza Jakubas Investment sp. […]

Biznes

NEWAG SA (9/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, że akcjonariusz Spółki – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 czerwca 2022 roku poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ