Biznes

IZOSTAL SA (10/2022) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Izostal S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku otrzymał od Akcjonariusza: STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zgłoszenie kandydatur: 1. Pana Mirosława Cerazy 2. Pana Mirosława Nowaka na Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A. […]

Biznes

IZOSTAL SA (5/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Grażyny Kowalewskiej o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. Pani Grażyna Kowalewska w oświadczeniu nie podała przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji. Szczegółowa podstawa prawna: §5 […]

Biznes

IZOSTAL SA (4/2022) Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2021, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ