Biznes

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (28/2022) Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) – spółki zależnej od Emitenta – dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy […]

Biznes

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2022) Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z 4 kwietnia 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku (tj. Stefano Bonomolo, Nicola Bruno, Tomasz Dobrowolski, Andrzej Kaczmarek, Enrica Marra, Roberto Mengucci oraz Marco […]

Biznes

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2022) Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z 22 marca 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta, zgłoszonych przez Atlantia S.p.A. (większościowego akcjonariusza Spółki). Podstawa prawna: […]

Biznes

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2022) Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 8 marca 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Atlantia S.p.A., większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 16 i 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 4 kwietnia 2022 roku, propozycje by: 1. Rada Nadzorcza Spółki […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ