Biznes

RAFAMET SA (20/2022) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że otrzymał oświadczenie Pani Renaty Oszast o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 12 maja 2022 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków […]

Biznes

RAFAMET SA (16/2022) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2022, Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r. Pani Renata Oszast – Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie i posiadane kwalifikacje: Pani Renata Oszast posiada wykształcenie wyższe – ukończyła […]

Biznes

RAFAMET SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących jej członków: – Pana Marka Kaczyńskiego, – Pana Michała Tatarka (odwołanie następuje z dniem 1 kwietnia 2022 r.), Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta do czasu upływu kadencji następujące […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ